تبلیغات
هوای بی هدف - جملات عارفانه
خدایا!!!
ما که از تو راضی نیستیم، تو از ما راضی باش !!!
کاری نکن رومون به هم باز شه !!!♥♥♥♥♥


به خداگفتم: بیاجهانو قسمت كنیم
آسمون مال من ابراش مال تو دریامال من موجاش مال تو ماه مال من خورشیدمال تو
خداگفت: توبندگی كن همش مال تو...حتى من


♥♥♥♥♥


" جـدایـی " آنقدر ها هم که فکر می کنی
تلخ نیست !
اگر هنوز حـرف های من را باور نداری،
از " نادر و سیمین " بپرس
که از تمام دنیــا جایــزه گرفته اند ...

♥♥♥♥♥

كمی دروغ بگو ؛ خسته ام پینوكیو ....
این جا آدم ها دروغ های شاخدار می گویند ،
و دماغِ درازِ خود را جراحی پلاستیک می كنند ... !!!

♥♥♥♥♥


من از مرگ نمی ترسم!
بلکه از چیزهایی می ترسم
که بعد از مرگم در لپ تاپم پیدا می کنند!!

♥♥♥♥♥


بعضی ها به ما نمی خوردن ، جا خالی دادیم ، خوردن به شما ؛ مباركتون باشه !


♥♥♥♥♥


المثنی گرفته ام؛
برای قلبم!

♥♥♥♥♥

هی رفیق!
خواستم بگویم
این آرزویی که تو به آن رسیده ای
مال من بود...

♥♥♥♥♥

نِمــی خـواستَم نَبودنت
از شُـــمارش انگشتانم بیشـــتر شود،
امـا این روزهـــا کاری از دَستانم بَر نمی آیـــد…!

♥♥♥♥♥

ایـــــــن روزها ..
عجیب
احساس نیاز جنسی می کنــــــــم !!
حس ِ نیاز به کسی ..
از جنس انسان ..!!

♥♥♥♥♥

فـرض کـن بــه عـکــاس بـگـویـم :
تـارهـای سـپـیـد را سـیــاه کـنـد و چـیـن و چـروك هـا را مـاسـت مـالـی...
و حـتـی از آن خـنـده هـا کـه دوسـت داری بـرایـم بـکـارد،
بـاز هـم از نـگـاهـم پـیـداسـت چـقـدر بـه نــبـــودنـــت خـیـره مـــانــده ام...

♥♥♥♥♥

شبیه کسی شده ام که پشت دود سیگارش با خود می گوید:
باید ترک کنم!
سیگار را, خانه را, زندگی را..
و باز پکی دیگر می زند...

♥♥♥♥♥

اشتباه نکن…!!
بیشتر از آنکه دلم تنگ باشد برای تو……
برای آن منی که تو را نمیشناخت…
تنگ است…!!

♥♥♥♥♥

تمام ثانیه ها را می شمارم که لحظه دیدار برسد اما افسوس یک
قدم مانده به آن لحظه...
دوباره باید ثانیه ها را شمرد دوباره باید چشم به در دوخت...
کاش اندکی مرا می فهمید...

♥♥♥♥♥

مرا بشنوی یا نه ...
مرا جستجو کنی‌ یا نکنی‌ ...
من مرد خـــــــــداحـــــــافظـــــــی همیشــــــگی‌ نیستم ... !!!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ایـــن آخـــرین بـارم بـــود!
دیــگـــر احسـاسـم را برای کسی عریان نمیکنم
صــــداقــــت یعنــی
حمــاقـــــت......


من اینجا
تنهایی
بدون تو
دارم از پا درمیام
برگرد...
به حرمت خاطراتمان...


یک بار از کنار دریا عبور کردی.
.
.
یک عمر امواجش برای بوسیدن جای پایت میایند و میروند


دیگر بازی بس است !!!
بیا شمشیرها را كنار بگزاریم ...
دستهایمان را بشوریم و چیزی بخوریم ...
اما
چرا دستهای تو خونیست و پشت من می سوزد ؟؟؟


میخوام اینقدر مست بشم که فکر کنم پیش منی ...
لـــــعنتی !!
یا این شراب ها تقلبی هستند یـــــــــا تو ...!!

کفشی خریده ام نه برای رفتن برایت می فرستم که برگردی


بـاشـَد مـَن تـسـلـیـم . .
امـّا چـه فـایـده . .
وقـتـی مـیدانـَم آخـر سـر ...
بـه جـای ایـنـکـه مـَن بـرایـَت
پـرچـم سـفـیـد تـکـان دهـم
"او" بـرایـت
لـبـاس ِ سـفـیـد مـی پـوشـد . . .


شنیــده بودم كه "خاك سرد است".
ایـــن روزها
اما انــــــــــــــــــــــگار
آنقـــدر هوا ســـرد است،
كه زنــده زنــده فراموش می كنیــم یكدیگـــر را


میگفتــن علــف باید به دهــن "بـــــزی" شیـــرین بیــاد.
ی عمـــری خودمــــونو کُــــشتــیم شیـــریـــن ترین عــــلف دنیـــــا بشـــیم...
غــافِـل ازیـــنکه اصـــلا طـــرف بـــز نـــبود...
"گـــآو" بود بــه خـوردن مُـــــــقوا عـادت کـــرده بــــود.


  • paper | الگوریتم | مدرسه نونهالان