تبلیغات
هوای بی هدف - و آنگــــــــــــــــــــــــــــــــاه که سخـــــــــــــــــــــــن نمی گویــــــــــــــــی
و آنگــــــــــــــــــــــــــــــــاه که سخـــــــــــــــــــــــن نمی گویــــــــــــــــی
سکــــــــــــــوت لبهـــــــــــــــایت همچــــــــــــــــون دیواری بلــــــــــــــند
روی ســـــــــــــــــرم خــــــــــــــــــــــراب مـــــــــــــی شـــــــــــــــــــود
و مــــــــــــــــــــــن از ویــــــــــــــــــــرانی دیـــــــــــــــــــوار می ترسم
از زیــــــــــــــــــــــــــر آوار نگـــــــــــــــاهت خــــــــــــــــــــــــرد شدن


تاریخ : 1392/12/28 | 21:38 | نویسنده : Ғậṯṯḙᵯе | نظرات

  • paper | الگوریتم | مدرسه نونهالان