تبلیغات
هوای بی هدف - هیچ کس اشکی برای ما نریخت
هیچ کس اشکی برای ما نریخت ، هر که با ما بود از ما می گریخت ، چند روزی هست حالم
دیدنیست ، حال من از این و آن پرسیدنیست ، گاه بر روی زمین زل می زنم ، گاه بر حافظ
تفاءل می زنم ، حافظ فالم را گرفت ، یک غزل آمد که حالم را گرفت ، ما ز یاران چشم
یاری داشتیم ، خود غلط بود آنچه می پنداشتیم .


تاریخ : 1393/01/1 | 14:45 | نویسنده : Ғậṯṯḙᵯе | نظرات

  • paper | الگوریتم | مدرسه نونهالان