تبلیغات
هوای بی هدف - "باغ اروپا" "پارک سلطنتی گل" در هلند

"پارک سلطنتی گل" در هلند

اخبار ,اخبار گوناگون تصاویر باغ اروپا

 

اخبار ,اخبار گوناگون تصاویر باغ اروپا

 

اخبار ,اخبار گوناگون تصاویر باغ اروپا

 

اخبار ,اخبار گوناگون تصاویر باغ اروپا

 

اخبار ,اخبار گوناگون تصاویر باغ اروپا

 

اخبار ,اخبار گوناگون تصاویر باغ اروپا

 

اخبار ,اخبار گوناگون تصاویر باغ اروپا

 

اخبار ,اخبار گوناگون تصاویر باغ اروپا

 

اخبار ,اخبار گوناگون تصاویر باغ اروپا

 

اخبار ,اخبار گوناگون تصاویر باغ اروپا

 

اخبار ,اخبار گوناگون تصاویر باغ اروپا

 

اخبار ,اخبار گوناگون تصاویر باغ اروپا

 

اخبار ,اخبار گوناگون تصاویر باغ اروپا

 

اخبار ,اخبار گوناگون تصاویر باغ اروپا

 

اخبار ,اخبار گوناگون تصاویر باغ اروپا

 

اخبار ,اخبار گوناگون تصاویر باغ اروپا

 

اخبار ,اخبار گوناگون تصاویر باغ اروپا

 

اخبار ,اخبار گوناگون تصاویر باغ اروپا

 

اخبار ,اخبار گوناگون تصاویر باغ اروپا

 

اخبار ,اخبار گوناگون تصاویر باغ اروپا

 

هر سال حدود 7 میلیون پیاز لاله در محوطه 32 هکتاری پارک سلطنتی گل کاشته شده و پس از شکفتن مناظر بی بدیلی از زیبایی را خلق می کنند.تاریخ : 1393/01/8 | 15:14 | نویسنده : Ғậṯṯḙᵯе | نظرات

  • paper | الگوریتم | مدرسه نونهالان