تبلیغات
هوای بی هدف - بــویِ بهار نـــــــارنج
بــویِ بهار نـــــــارنج
چــــــــایِ قند پهلو
قلیان با طعم هلو
فالِ حافظ تو کافه‌های شلوغ
رفتنِ زیارت بدونِ وضو
جمعه‌ها قرار‌های سرِ کوه
سینما
تاریکی‌
رفتن مدرسه به دروغ
تختِ نرد
کری کری
بردنِ شرطِ بستنی
کوچه‌های بن بست
دودِ سیگار‌هایِ دزدیِ ه بهمن
یک تابستان
بویِ دریا
دست در دست‌هایِ تو
بوسه هم بـــــــــــوسه‌های تو
آخرین روز
هوسِ کلوچه ی نادری
رویِ شن‌ها نوشتن کمی‌ زندگی‌ کمی‌ زندگی‌ …
اسپند دود می‌‌کنم
این خاطرات نـــباید چشم بخورند

تاریخ : 1393/01/11 | 20:35 | نویسنده : Ғậṯṯḙᵯе | نظرات

  • paper | الگوریتم | مدرسه نونهالان