تبلیغات
هوای بی هدف - چــِــقــَـدر بـــــآیــَـد بــُــگـــَـذَرَد ؟؟؟
چــِــقــَـدر بـــــآیــَـد بــُــگـــَـذَرَد ؟؟؟

تـــــآ مــَـنــــ

دَر مـــُـــرورِ خــــآطــِــرآتــَـــمـــ

وَقـــــتــیـــــ اَز کــِــنــارِ تــُــو رَد مــــیـــ شـــَــوَمــــ .

تــَــنــَـمــــ نــَـــلــَـــرزَد …

بــــُـــغـــضــَــمــــ نــَــگـــــیــرَد …


تاریخ : 1393/02/10 | 15:42 | نویسنده : Ғậṯṯḙᵯе | نظرات

  • paper | الگوریتم | مدرسه نونهالان